WELKOM BIJ AQUAPUNCTUUR

 

Aquapunctuur is een integrale visie voor de aanpassing, verbetering en benutting van het vaarwegennetwerk om zo de (gastvrijheids-)economie op en langs het water te stimuleren.

 

Op deze webste vindt u meer informatie over de werkwijze van de visie en hoe deze wordt toegepast in diverse voorbeeldprojecten.

Contact

Voor meer informatie over Aquapunctuur kunt u contact opnemen met:

 

Jaap Brouwer

j.brouwer@waterrecreatienederland.nl

 

WATERRECREATIE NEDERLAND

VAREN DOE JE SAMEN!

AQUAPUNCTUUR GAAT VERDER ALS ONAFHANKELIJKE METHODE

 

Van 2014 tot met 2016 heeft Jaap Brouwer onder de bureaunaam 'Aquapunctuur' adviesprojecten uitgevoerd. Sinds begin 2016 is hij volledig werkzaam bij Waterrecreatie Nederland als projectleider BRTN en Ruimtelijk adviseur. Dat betekent dat de bureau-activiteiten van Aquapunctuur ontkoppeld zijn van de methode.

 

Door deze ontkoppeling gaat Aquapunctuur verder als onafhakelijke methode. Publieke en private partijen kunnen (in overleg) de methode gebruiken voor het behoud en de ontwikkeling van het recreatieve vaarwegennetwerk en bijbehorende waterfronten.

 

KANSENKAART HOLLANDSE PLASSEN

Download de Kansenkaart (pdf 60 Mb)

 

 

Bekijk de Kansenkaart online via slideshare

 

 

Of op deze locaties

 

                              

    

WEBSITE HOLLANDSE PLASSEN

 

 Klik hier voor de site www.hollandseplassen.com

AANBIEDING KANSENKAART

 

Woensdagmiddag 18 februari is onder grote belangstelling de Kansenkaart aangeboden aan Frits Paymans, voorzitter Statencommisie Groen en Water van de provincie Zuid-Holland.

 

Persbericht Zuid Holland

 

(foto: Charles Groeneveld)

 

Promotiefilm Holandse Plassen