BRTN 2015 -2020

 

Stichting Waterrecreatie actualiseert de BRTN voor de planperiode 2015 -2020. Deze zal binnenkort openbaar gemaakt worden.  

lees verder

KANSENKAART HOLLANDSE PLASSEN

 

In de Kansenkaart Hollandse Plassen geven waterrecreatie-ondernemers aan welke kansen zij het meest kansrijk achten om de fysieke bereikbaarheid van het plassengebied te vergroten.

lees verder

BUITENVELDERT BEVAARBAAR

 

In 2009 heeft Aquapunctuur een studie verricht naar het bevaarbaar maken van Buitenveldert. Het voorstel is opgenomen in de toekomstvisie van het toenmalige stadsdeel. 

lees verder

WATERVISIE ALPHEN AAN DEN RIJN

 

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de integrale Visie op Water vastgesteld.

lees verder

WATERVISIE GOUWEPOLDER BOSKOOP

 

 

In juni 2013 heeft de gemeenteraad van Boskoop de Watervise voor de Gouwpolder vastgesteld. De visie gaat over het behoud van twee sluizen, het vastleggen van vaarwegen en hoe deze vaarwegen gebruikt en verbeterd kunnen worden. 

lees verder