BRTN 2015 -2020

De Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) is een kader voor de ontwikkeling van en investeringen in het landelijke basistoervaartnet. Dit basistoervaartnet omvat de belangrijkste verbindings- en ontsluitingswateren van Nederland.

 

Stichting Waterrecreatie actualiseert de BRTN voor de planperiode 2015 -2020. De BRTN zal in de komende maanden openbaar gemaakt worden.


WATERRECREATIENEDERLAND

www.waterrecreatienederland.nl