Kansenkaart Hollandse Plassen

Klik hier om de Kansenkaart te downloaden (pdf 60 Mb)

 

De Kansenkaart maakt inzichtelijk welke kansen er liggen om de Hollandse Plassen beter met elkaar te verbinden en het vaarwegennetwerk beter te gebruiken. De Kansenkaart is tevens te zien als investeringswijzer van de ondernemers richting overheden. De ondernemers geven daarbij aan welke projecten ze belangrijk vinden en kansrijk achten.

 

KANSENKAART HOLLANDSE PLASSEN

Download de Kansenkaart (pdf 60 Mb)

 

 

Bekijk de Kansenkaart online via slideshare

 

 

Of op deze locaties

 

                              

    

AANBIEDING KANSENKAART

 

Woensdagmiddag 18 februari is onder grote belangstelling de Kansenkaart aangeboden aan Frits Paymans, voorzitter Statencommisie Groen en Water van de provincie Zuid-Holland.

 

Persbericht Zuid Holland

 

(foto: Charles Groeneveld)

 

Promotiefilm Holandse Plassen

 

 

ONDERNEMERSPLATFORM HOLLANDSE PLASSEN

www.ophp.nl

 

Het Ondernemersplatform Hollandse plassen (OPHP) is een samenwerkingsverband van watersport gerelateerde ondernemersverenigingen. Het OPHP zet zich in om de bekendheid en fysieke bereikbaarheid van het Hollandse plassengebied te verbeteren.

 

Op het gebied van promotie is in het najaar van 2013 de ‘Roadmap Marketing & Promotie Hollandse Plassen’ tot stand gekomen. Om een goede samenhang met de fysieke  bereikbaarheid te verkrijgen, hebben de Kamer van Koophandel Amsterdam en de provincie Zuid Holland opdracht gegeven voor de realisatie van de ‘Kansenkaart Hollandse Plassen’.