KANSENKAART

Opzet en Werkwijze

 

De Kansenkaart Hollandse Plassen is tot stand gekomen in een viertal stappen. Uitgangspunt was telkens om  zoveel mogelijk gebruik te maken van het reeds aanwezig materiaal en de lokale kennis en tevens in te haken bij lopende projecten, plannen en processen.

Gebundelde inventarisatie
Alle voorhanden zijnde inventarisaties uit diverse documenten en visies van verschillende partijen zijn gebundeld. De knelpunten en kansen zijn gecodeerd en opgetekend op een totaalkaart. Elke interventie is voorzien van een icoon en heeft een eigen unieke codering gekregen.

Positionering
In een eerste werkbijeenkomst hebben de ondernemers de positionering per plas bepaald. Deze positionering geeft inzicht in de gewenste toekomstige doelgroepen. De positionering vormt daarmee de basis voor keuzes in ruimtelijke investeringen.

Prioritering
De ondernemers hebben in dezelfde werkbijeenkomst een selectie gemaakt van in hun ogen de belangrijkste fysieke knelpunten. Vervolgens zijn deze geselecteerde kansen geprioriteerd op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria.

Wensenlijsten
De kansen zijn verwerkt in een wensenlijsten per plas en voor het Hollandse Plassengebied als geheel. In een tweede werkbijeenkomst zijn de top5 lijsten aan de ondernemers voorgelegd en zijn deze aangescherpt.