KANSENKAART

Positionering

 

Om de gestelde doelstelling van meer bedrijvigheid en bestedingen te halen, dient het Hollandse Plassengebied zich sterker te profileren als een samenhangend watersportgebied waarbinnen de bereikbaarheid en toegankelijkheid op orde is.  

De wijze waarop het Hollandse Plassengebied zich kan onderscheiden van andere watersportgebieden is gedefinieerd in de ‘Roadmap Marketing & Promotie’. Om het merk Hollandse Plassen in de markt te zetten is gekozen voor het zogenaamde afzendermodel, waarbij de bestaande identiteit en naamsbekendheid niet vervangen wordt door een overkoepelende merknaam, maar dat de afzonderlijke merken gesteund worden door de ‘afzender’: De Hollandse Plassen.