KANSENKAART

Vaarwegen

 

Netwerk

Het vaarwegennetwerk van de Hollandse Plassen is opgebouwd uit een kerngebied van acht verschillende plassen met onderlinge doorgaande verbindingen. Daaromheen liggen de stedelijke watersystemen en verschillende aanloopgebieden.

 

Peilverschillen

De Hollandse Plassen hebben veel verschillende waterpeilen. De westzijde vormt een groot aaneengesloten vaargebied op één waterpeil. De Oostzijde valt uiteen in verschillende peilvakken hetgeen de doorvaarbaarheid vermoeilijkt.

 

Vaarwegtypologieën

Het vaarwegennetwerk is te typeren op basis van de cultuurhistorische ontstaansgeschiedenis. Sommige vaarwegen zijn op natuurlijke wijze ontstaan zoals de grotere rivieren en de veenstromen. Andere zijn door de mens gegraven zoals ringvaarten en trekvaarten. Elk type vaarweg heeft een eigen ruimtelijke karakteristiek. Deze diverse verschijningsvormen zorgen dus ook voor een afwisselende beleving. Eén van de elementen die varen zo aantrekkelijk maakt.

 

Waterfronten

Het Hollandse landschap, met zijn karakteristieke veenpolders en droogmakerijen, is zeer aantrekkelijk om doorheen te varen. De afwisseling van het varen door het landschap en de stad is interessant. In het Hollandse Plassengebied liggen steden en kernen van verschillende grootte die de moeite waard zijn om doorheen te varen.