WATERVISIE ALPHEN AAN DEN RIJN

Opgave


De gemeente Alphen aan den Rijn wil door middel van een op te stellen watervisie een gedegen afweging maken op welke wijze ze de (financiële) verantwoordelijk wil nemen voor de vaarwegen en bijbehorende kunstwerken.

 

De watervisie moet de potentie van het vaarwegennetwerk weergeven en aangeven hoe de gemeente het vaarwegennetwerk beter kan benutten.

 

De watervisie zal inzichtelijk moeten maken hoe het vaarwegennetwerk zich kan ontwikkelen op korte, middellange en lange termijn en welke acties / projecten daarvoor nodig zijn.

 

Opbouw van de visie

De watervisie zal uit drie hoofdthema’s bestaan:

  • Het fysieke vaarwegennetwerk.
  • Organisatorische, beleids- en beheersaspecten.
  • Gebruik van de vaarwegen, economische benutting en bekendheid.